Austin

you knowthat I love (to you) ah...can you see my eyesthere‘s only one the rain snownei ga ta ri li nen love love loveho na ke ki len dododopi hari su om nen ham zom ma mei gob gob gob gobmaqi neb co lom yong gi leri samguo zenmzenmnan ca ka jio sa la jio ka nen ori gulei pari gen piao zennei go bai gei deng dori lin cei wei miong hari ga ba ca gu du liao wopa neri ga teng kog zen eri bei go sou o ji an nen ca meri ceng ha gogum ba da tou sensen han nei seng gag dai mun nei gen nei pa meri sei woFeels like insomnia ah ahFeels like insomnia ah ahFeels like insomnia ah ahFeels like insomnia ah ahno la nen go seri hiang hei wei lo wo do kanen kiriLove Love Love Lovemiao ben neri no mou jiao dao yi ri ou sou kari tei jiBut But But Butcam ma zo moderi do lo no neri bo da ko ri liao dengbiong biong biong biongnei sa lang ka ji mo ta miong na eri su obji yongyongyong wen to log zu to log no ei ho lag man ki da li gaomiao niong yi den miaosen ei deng no leri wei hei zun zai ha gei ji manpa neri ga teng kog zen eri bei go sou o ji an nen ca meri ceng ha gogum ba da tou sensen han nei seng gag dai mun nei gen nei pa meri sei woFeels like insomnia ah ahFeels like insomnia ah ahFeels like insomnia ah ahFeels like insomnia ah ahah bu ri ta nen yi sa langke li wu mei ji qiao nei li nenpi gateng numulei cozo dao xig ji an nen korimei yiri yib su leri muri gao sou oji an nen ca meri cen ha gogum boda tao sensen han dai mu nei gen nei pam mei sei woFeels like insomnia ah ah

评论

热度(1)